Genel

Cinsellikte psikolojik sorunlar

Tıp dünyasında, bir hastalığın farklı yorumlamalarla daha iyi anlaşılabileceğini ileri süren bir görüş hüküm sürer. Bu modele sadece davranışsal bilimler direnç göstermekledir. Muhtemelen bunun sebebi, çoğu psikiyatristin belli bir psikopatoloji kuramına ve tedavi tekniğine bağlı kalmasıdır. Alternatif hipotezlerin ya da farldı terapi yöntemlerinin ortaya çıkması bu tür klinisyenler için bir tehdit oluşturmaktadır. Ne var İd, […]

Genel

Cinsel işlev bozuklugunun psikolojik nedenleri

Genellikle cinsel sorunların çok daha büyük bir kısmının deneyimsel faktörlerden kaynaklandığı kabul edilmektedir. Ne var ki, bu faktörlerin niteliğine ilişkin bir fikir birliği yoktur ve çeşitİi uzmanlar tarafından farklı, hatta çelişki içeren “spesifik” birçok psikolojik neden geliştirildiği için bu alanda bir hayli anlaşmazlık ve karışıklık yaşanmaktadır. Psikanalitik kuram, cinsel bozukluklara kritik öneme sahip çocukluk dönemi […]

Genel

Bayan orgazmı ve yaşın getirdikleri

Sözgelimi, bir kadın yaşamı boyunca orgazm olabilir. Tepkisizlik dönemi 12 saate kadar uzayan bir erkek için bu durum son derece tehdit edici olabilir. Ne var İd, erkek cinselliği konusunda kendine güveniyorsa, eşiyle rekabet içine girmiyorsa ve onun azalmayan orgazmik becerisinin normal bir durum olduğunu biliyorsa, ileriki yıllarda kendisi sadece bir defa orgazm olabilse de sevişirken […]

Genel

Cinsel istekte klinik yaklaşımlar

Empotans, cinselliğe ilgi duymamak ve cinsellikten kaçınmak yaşlanan çiftlerin sıklıkla dile getirdiği yakınmalardır. Bunun böyle olması gerekmez. Gerçekten yaş ilerledikçe erektil ve libido bozukluklarının fiziksel nedenlerine daha çok rasdanır. Ne var ki eğer sağlık durumları iyiyse, bir çift yaşamları boyunca cinsel hazza ulaşabilmektedir. Yaşlıların cinsel yakınmalarının büyük bir kısmı, cinsel tepkide ortaya çıkan yaşla bağlantılı […]

Genel

Kadın cinselliği ve yaş

Yaşla birlikte düşüşe geçen şey biyolojik unsurlardır, oysaki cinselliğin psikolojik yönleri diğerlerine göre pek etkilenmez, muhtemelen seksin fiziksel etkenleri kadın cinselliğinden çok erkek cinselliğinde daha önemli bir yer tutmaktadır. Bu durum özellikle erkeklerde cinselliğin fiziksel temelinin güçlü bir etken olduğu gençlik dönemi için geçerlidir. Kadınlarda cinselliğin fiziksel belirleyicileri ruhsal ve öğrenilmiş eritenlerden daha az baskılayıcı […]

Genel

Hamilelik ve cinsellik

Hamile kadınların cinselliğiyle ilgili yapılan bir çalışma sunulmuştur. Genelde, sonuçlar, hamilelik döneminde cinsel ilgide, koitus sıklığında ve orgazm sıklığında doğrusal bir azalma göstermektedir. Sonuçlar çeşitli nedenlerden dolayı dikkade incelendi. Birincisi, bu, retrospektif bir çalışmaydı. Doğum zamanı, kadından, hamilelik dönemi süresince cinsel örüntülerini anımsaması istendi. Bu tür, uzak geçmişte yaşanan olayların retrospektif ifadesi, seçici bellek ve […]

Genel

Orgazm farklılıkları

Vajinal orgazm teriminden, sadece şimdiye dek hiç kanıdanmamış bir üstünlüğü ifade ettiği için değil, ayrıca karmaşık farklı anlamlar kazandığı için de uzak durulmaktadır. Terim şunların herhangi birini ifade etmek için kullanılmıştır: tepki fizyolojik açıdan koital olmayan vulval orgazmdakinden farklı olsa bile cinsel ilişki sırasında penis vajinayı uyardığı için ‘vajinal’ olarak adlandırılan koital vulval bir orgazm; […]

Genel

Mastürbasyonda ikinci adım

Danışana genital bölgesini görsel ve dokunarak keşfine devam etmesi, fakat haz duygularını oluşturan duyarlı bölgelere özellikle odaklanması söylenir. Danışan, özellikle herhangi bir bölgeye odaklanmaz, ama baştan sona klitoral şaftı ve başlığı, büyük ve küçük labyayı, vajinal açıklığı ve özellikle klitorise yakın alan olmak üzere tüm perineyi keşfeder. Kinsey (1953) ve Masters ve Johnson’ın (1966) bulgularıyla […]

Genel

Orgazmda fizyolojik faktörler

Orgazm kapasitesi ile ilgili fizyolojik faktörlere dair elimizde çok az sayıda veri bulunmaktadır. Masters ve Johnson, klitoral büyüklükteki ya da konumundaki varyasyonların cinsel tepkiyi etkilediği iddiasını destekler nitelikte bir veri elde edememiştir. Bu bulgu Landis, Bolles ve D’Esopo (1940)’nun bahsettiği, cinsel uyumun, uriner delikle klitoris arasındaki uzaklıkla negatif yönden bir ilişkiye sahip olduğunu gösteren önceki […]

Genel

Bitkisel sinir sistemi

Nörovejatatif sinir sistemi ya da sempatik sinir sistemi de denilen bu sistem vücudun uyumlu bir iç yaşamı olmasını, bu fiziksel yaşamın kendine özgü olmasını, sağlar. Bu iç fiziksel yaşam solunum, kan dolaşımı, lenfa dolaşımı, sindirim, besinlerin özümlenmesi, dokuların beslenmesi, hormonların salgılanması gibi çeşitli organik işlevleri kapsar. Bitkisel sinir sistemi istem gücüne bağlı olmaksızın ve çoğu […]

Genel

Kardiyak hastalıklar

  Taylor (1999), kalp krizini takiben hastaların %75’inin cinsel faaliyeti azalttığını veya bıraktığını ve konjestif kalp yetmezliği olan hastaların %80’inin cinsel etkinliğe girme konusunda belirgin sorunlar veya yetersizlikler yaşadığım söylemektedir. Oysa cinsel faaliyet oldukça düşük bir enerji çıkışı -iki kat merdiven çıkmayla veya yirmi dakikada 1 mil yürümeyle hemen hemen aynı gerektirmektedir (Jackson, 2000). Kronik […]

Genel

Pelvik masajı

Pelvik masajı ya da germe egzersizleri, pelvik tabanı gerilimini yok edebilir ya da azaltabilir ve bağ dokusu daralmalarının sürekli genital olarak uyarılma bozukluğunda oynadığı rolü sona erdirebilir. Pelvik bölge kasları ile çalışan deneyimli bir fizyoterapiste başvurmanın da faydası dokunabilir.

Genel

Vajinismus üzerine çalışmalar

Vajinismus hakkında oldukça az çalışma bulunmaktadır. Neden böyle olduğu belli değildir, ama terapi başarısına ilişkin abartılı iddiaların araştırmacıların şevkini kırdığı tahmin edilmektedir. Muhtemelen en güncel ve kısmen akla yatkın terapi sonucu verileri (aşağıda ele alınan), araştırmaları yeniden harekete geçirecektir. Az araştırma olmasının bir diğer olası nedeni uygulamayla alakalıdır. DSM kriterlerini kullanan araştırmalar, tanının doğrulanması için […]

Genel

Cinsel terapinin amacı

Cinsel terapinin en önemli amacı, önceden belirlenmiş bir dizi objektif cinsel ölçütten ziyade en etkili ve en az maliyetli yöntemleri kullanarak hastaların daha tatmin edici bir ilişkiye ve kaliteli bir yaşama ulaşmalarını sağlamak oldugıı öne sürülebilir. Gerçekçi bir bakış açısından bakıldığında, cinsel terapinin başarısını değerlenndirmek klinik çalışmaların başarısını değerlendirmekten oldukça farklıdır, dinsel terapide cinsel temasın […]

Genel

Erkek ve kadının cinsel uyarılması

Yakın zamandaki araştırmalar, erkeklerin ve kadınların uyarılma tepkilerinde daha da ilginç farkların olduğunu ileri sürmektedir. Bir müddet kadınların genital ve öznel uyarılması arasında zayıf bir korelasyon olduğu düşünülmesine rağmen (Laan & Everaerd, 1995), kısa bir süre önce kadınların genital tepkisinin erkeklerinkinden daha az spesifik gibi göründüğü ispat edilmiştir (Chivers, Rieger, Latty & Bailey, 2004; Chivers, […]

Genel

Menopoz dönemi

Regller, kırk beş – elli yaşlarına kadar her ay düzenli olarak gelir; sonra da genellikle kesilir. Menopoz birdenbire de gelip bastırabilir, uzunca bir aybaşı düzensizlikleri döneminden sonra da gelebilir. Bu menopoz öncesi dönemde bir takım çeşitli olaylarla karşılaşmaktayız. Gerçekten de kimi zaman yıllarca uzayabilen bu dönem boyunca akıntı gittikçe azalıp yavaşlayabildiği gibi tam tersine daha […]

Genel

Kadında Orgazm

Freud’dan bu yana, kadının iki ayrı çeşit orgazma erdiği kabul edile geldi: Klitorise bağlı, yüzeysel, dış orgazm. Vajinaya bağlı, derin haz doğuran orgazm. Gerçekten de altmış yılı aşkın bir süredir, Freud ve tilmizlerinin, bu arada özellikle Helene Deutsch’un izinden yürünerek, klitorisin sağladığı zevkin olgunlaşmış, ilkel bir zevk olduğu, buna karşılık tek gerçek cinsel hazzın vajinaya […]

Genel

Bir gencin ilk deyimi fahişeyle olabilir mi

Kimi gençlerin ilk deneyimleri fahi- şelerle olmaktadır. Doğal olarak burada ilişki bir başkasıyladır, yani bir ilerleme söz konusudur. Yine de bu deney pek salık verilmez. Çünkü baştan çarpıktır, cinsel istek para karşılığı doyuma ulaşacaktır. Ama para karşılığı zevk elde etmek, duygu karşılığında zevk elde etmekten çoğu kez daha kolaydır. Oysa gencin, erkek olduğunu kendisine kanıtlayabilmesi […]

Genel

Cinsel ağrının nozolojik kabusu

Çoğu uzman sınıflandırmaya gösterilen ilginin klinik kaygılarla çok alakalı olmadığını düşünse de, biz buna katılmıyoruz. Bir sorunun nasıl sınıflandırıldığının genellikle bu sorunun kim tarafından ve nasıl tedavi edileceğine dair önemli çıkarından olur. Vajinismusun yineleyici kas spazmlarından kaynaklandığı konusunda bir fikir birliği olsa da, bu sorun bir psikojenik cinsel işlev bozukluğu olarak sınıflandırılmakta ve öncelikli olarak […]

Genel

Cinsel terapide tedavinin rolü

Gerek hastanın gerekse partnerinin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi tıbbi uygulamaların çoğunda maalesef çok fazla önemsenmez. Oysaki bu değerlendirme cinsel terapinin önemli bir unsurudur. Bir vakayı etkili bir şekilde formüle etmek ve tedavisini planlamak için çiftle hem birlikte hem de bireysel olarak görüşmek gerekir. Ne yazık ki gerçek uygulamada genellikle bu yapılmaz. Doktorlar çoğunlukla partnerlerle görüşme […]

Genel

Fibrom nedir

Fibrom rahim kasları arasında bulunan fibr, yani liflerin çoğalmasından oluşur. Bu da rahmin boyutlarının önemli ölçüde artmasına neden olur. Bu durumda iç mukoza kalınlaşır ve aybaşı sırasında aşırı kanama olabilir.

Genel

Cinsel ilişkilerin acı verdiği olur mu

Genelde hayır. Ama kızlık zarının yorulması acı verebilir. Büyükanneler torunlarının cinsel dürtülerini engellemek için kızlık zarının yırtılması konusunda oldukça korkutucu şeyler anlatırlar. Gerçekte genel olarak ilk cinsel ilişkiler pek acı vermez. Daha doğrusu çoğu zaman hiç acı vermez.

Genel

Aybaşı gerçekleşmesi için iğne yaptırınca ne olur

Böylesi durumlarda adaleye yapılan iğnelerin içinde iki yumurtalık hormonu bulunur. Bu hormonlar mukozayı geliştiren folikülinle, mukozayı salgılayıcı endometrium haline dönüştüren projesterondur. İlacın alınışından 48 saat sonra hormon oranındaki ani düşüş aybaşı kanamasına yol açar. Eğer bir gebelik söz konusu değilse kuşkusuz.

Genel

Sarkomatoz nedir

Vücudun çeşitli yerlerinde birçok sarkomun belirmesi. Hemen hemen, her zaman birincil değil, ikincil sarkomlar söz konusudur. Yani sarkomatoz başka bir organda beliren sarkomun vücudun başka bölgelerine sıçramasıdır. Kadınların üreme organlarında (dölyatağı, yumurtalık) ya da akciğerlerde oluşan ilk sarkomlardan sonra en çok karın zarı ve göğüs zarı gibi bölgelerde sarkomatoz görülebilir.

Genel

Ameliyata hazırlık

Cerrah ameliyata ya önceden karar verir yada acil bir durum karşısında başvurur, önceden karar verdiği cerrahi teşebbüsler, belirli bir rahatsızlığın ya da hastalığın ilâç, fizik tedavi ve diğer metodlarla giderilmemesi durumunda başvurulan teşebbüslerdir. Burada acillik söz konusu değildir. Gerekli araştırmalar, değerlendirmeler yapılmış, hastaya gerekli bilgiler verilmiştir. Bu tür teşebbüslerde hasta ameliyata arzu edilen şekilde hazırlanır; […]

Genel

Elektroansefalografi nedir

Bilim, beynin çalışmasını açıklama yolunda henüz ilk adımlarını atmaktadır. Beynin en gelişmiş bir kompüterden daha karmaşık olduğu düşünülürse, buna şaşmamak gerekir. XIX. yüzyılın sonlarında, beynin bir elektrikli cihaz olarak düşünülebileceği görüşü benimsenmiştir. Köpek beyni üzerinde yapılan deneyler, beynin çeşitli bölümlerinde çeşitli elektrik güçleri olduğunu ortaya koymuştur. Daha sonra yapılan araştırmalar, beynin, elektrokimyasal bir nitelik taşıdığını, […]

Genel

Karbon monoksit zehirlenmesi

Karbon monoksit gazının yol açtığı zehirlenme. Karbon monoksit zehirlenmesine sık rastlanır. .Bu gaz % 6- %12 arasında değişen oranlarda havagazında bulunur. Bundan başka odun, kömür, petrol ve petrol türevlerinin bütün tamamlanmamış yanmalarından da karbon monoksit gazı elde edilir. Karbon monoksit zehirlenmesi kaza ile ya da intihar amacı ile meydana gelir. Kaza ile meydana gelen karbon […]

Genel

Enjeksiyon nedir

Şırınga (enjektör) adı verilen bir aygıtla dokulara ya da kana tedavi edici eriyiklerin iletilmesi. Enjeksiyon yoluyla verilen ilâçların ağızdan alınanlara oranla üstünlükleri vardır. Gerçekten de bu yöntemde, ilaç dozu kolayca ayarlanır, ilâcın etkisi daha çabuk oluşur, ilâç belirli bir bölgeye yoğun olarak verilebilir. Enjeksiyon deri altına (entradermık) den altı dokusuna, (hipodermik) ve genellikle kas arasına […]

Genel

Proteinler nelerdir

Hayvansal ya da bitkisel menşeli karmaşık organik maddeler. Proteinlerin dörtlü bir kimyasal yapıları vardır. Yani protein moleküllerinde daima azot, hidrojen, oksijen ve karbon bulunur; bazen kükürt, fosfor, iyot gibi elementler de protein moleküllerinin yapısına girerler. Protein molekülünde azot, diğer bütün moleküller yapılı elementlere göre 1:6,25 oranında bulunur. Azot, hidrojen, oksijen ve karbon, aminoasitler halinde protein […]

Genel

Weber denemesi nedir

Sağırlığın türünü belirtmek için yapılan inceleme. Weber deneyinde hastanın kafatasının üstüne titreşimli bir diyapazon konur. Hastanın sesleri algılamasına göre sağırlığa yol açan nedenin iç kulakta mı, yoksa orta kulakta mı olduğu saptanır.

Genel

Aritmi nedir

Kalp atımının normal ritminin bozulması. Kalbin atımına yol açan sinirsel uyarılar kalpte belirli bir alanda beürir ve kulakçıklardan geçip karıncıklara ulaşarak bunların sırayla kasılmasını sağlar. Bu mekanizmayı bozan herhangi bir anormallik, aritmiye yol açar. Yüksek dozda verilen kinidin ve dijital gibi bazı ilâçlar, anestezik maddeler, kan basıncının yükselmesi, duygusal gerilimler, bedensel yorgunluklar aritmi nedeni olabilir. […]

Genel

Anhidroz nedir

Ter salgısının yokluğu ya da azlığı. Ter bezlerinin anormal gelişimleri sonucu doğuştan bir eksiklik olarak ortaya çıkabileceği gibi, deri enfeksiyonları, şeker hastalığı da bu duruma yol açabilir, İklimi ılımlı olan bölgelerde anhidroz çok önemli değildir. Ancak sıcak memleketlerde vücudun yeterince sıcaklık kaybedememesine yol açıp zarar verebilir. Bu durumda, öğle vakti ağırlaşan baş ağrısı, yorgunluk, iştah […]

Genel

Albümin işeme nedir

İdrarda albüminin bulunması (albüminüri). İdrar tahlillerinde bir protein olan albümin de aranır. Hastanın idrarında albümin bulunursa, hasta albümin işiyor demektir. Bu durum tek başına bir has talik değildir; ancak, bir hastalığın belirtisi olabilir. Albümin işeme, yaklaşık olarak 50 ayrı sebep sonucunda meydana gelebilir. Yeni doğan çocukların, adet gören kadınların idrarlarındaki albümin hastalık belirtisi değildir. Albümin […]

Genel

Niçin fahişelik

Fahişelik toplumdan soyutlanmış ve yalnız sürdürülen bir iştir. Bir fahişe, uğraşı halkın büyük kısmı tarafından hâlâ iğrenç ve ahlâk dışı kabul edilirken sırrını arkadaşlarına, ailesine ve komşularına nasıl söyleyebilir? 18 yaşında bir fahişe duygularını şöyle dile getiriyor: ‘Kendimi bu oyunun içinde yer almayan kızlardan farklı hissediyorum. Onlar sanki yaşam büyük bir romanstan başka bir şey […]

Genel

Çocuk büyütmenin 16 yıllık faturası

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, bir çocuğun doğumundan 16 yaşına gelinceye kadar harcanan para yaklaşık 125 milyon lirayı buluyor. Hamilelik giysileri ve müstakbel annenin uyguladığı özel diyet de hesaba katılacak olursa, harcamalar doğumdan önce başlıyor. Daha sonra, bebe giysileri, yatak, yorgan, oyun parkı, bebek arabası, mama sandalyesi, beslenme gereçleri, yıkama araçları, bezler ve önlükler sıraya […]

Genel

Dostlar arasında olmak

Bekar ve mutlu kadınlar, dostluğa bir erkekle birlikte olan arkadaşlarından daha çok değer verirler genellikle. Çünkü iyi bir dostun vereceği şeylerin farkındadırlar. Tabii karşılığında da, yine sağlam bir dostluk bulurlar. Bekâr kalmaya karar vermiş olan Diana, sosyal yaşamının, eşleriyle yaşamak arkadaşlarına göre, kıyaslanamayacak şekilde daha iyi olduğunu söylüyor: “Ben çaba gösteriyorum. Birlikte yapabileceğimiz şeyleri planlıyorum.” […]

Genel

Beraberlik dışında seks

Seksten kaçınma, eşlerden birinin eşlilikte seksi reddettiği halde, evlilik ilişkisi dışında aktif bir cinsel yaşam sürdürmesiyle daha da karmaşık hale gelebilir. Seksi pis ve günahkâr bir aktivite olarak görecek şekilde yetişen kadınlar, sevdikleri eşleriyle yatmakta güçlük çekebildikleri halde, gözlerine şu ya da bu şekilde sağlam ayakkabı gibi görünmeyen biriyle giriştikleri cinsel ilişkiden zevk alabilirler. Bazı […]

Genel

Eşinizle sorunlarda kendinize yardım edin

Eğer eşinize bir aile danışmanından ya da bir psikologdan profesyonel yardım istemesini önerirseniz ve oda bunu reddederse, karşınızda üç seçenek vardır; birincisi, onunla yüzyüze gelmek ve gereksinmelerinizi ona açıklamaktır. İkincisi, onu olduğu gibi kabul etmek ve kendisini ilgilendirmeyen çeşitli meşgaleler bularak tatmin olmaya çalışmaktır. Üçüncüsü ise, onu terk etmek ve ikili bir ilişkide eşit bir […]

Genel

Niçin evlilik

Giderek daha fazla sayıda çift,ilişkilerini “yasallaştırma” kararı alıyor artık; yar evleniyor. İşte “Neden nikah?” sorusuna iki zıt yanıt… Modern çiftlerin, giderek birlikteliği yasal platformda sürdürme yolunu seçtiği Batı’da, evlilik konusuna zıt bakış açıları var. İki örneği izleyelim mi? Kim ve Edward Kim ve Edward bir buçuk yıl birlikte yaşadıktan sonra, önümüzdeki yıl evleniyorlar. Henüz tarih […]

Genel

Evlenmeden bir kez daha düşünün

Ama bazen evlenmemek için geçerli nedenler olabilir. Örneğin sadece özgür ve düzenli seks için evlenmek hatadır. Oysa son zamanlara kadar “İyi bir kız”ın cinsel ilişkiye girmesinin toplumca kabul edilmesinin tek yolu evlilikti. Sakın seksin harika olduğu, çılgın, tutkulu bir ilişkide olduğunuz için evlenmeyin. Maalesef, ilk kez birlikte olan iki sevgilinin yoğun tutkuları sonsuza dek süremez. […]

Genel

Eşinizin ailesiyle ilişkiler

Ciddi bir ilişkiye girdiğiniz ya da evlendiğinizde yaşamınıza sadece O değil, ailesi de girecek, yeni kişilerle, birçok şeyi paylaşacaksınız. İki aile arasındaki sorunların gelecekteki beraberliğinizi etkileyeceğini unutmayın. Aşk öyküleri hep birbirine benzer. Kızla erkek tanışırlar ve birbirlerine âşık olurlar. Birden, sanki artık başka hiç kimsenin önemi kalmamıştır. Artık onlar bir çifttir ve bu birlikteliği yasallaştırmanın […]

Genel

Belsoğukluğunu ciddiye alın

Bulaşıcı bir cinsel hastalıktır. İncil ve Tevrat bile bu hastalıktan söz eder. Bugüne değin yaklaşık 250 milyon kişi “Gonococcus” adlı virüsü kaparak belsoğukluğuna yakalanmıştır. Bu mikrop yalnızca hassas mukoza tabakası yoluyla vücuda girebilmektedir. Mikrobun erkek vücuduna girişi genellikle idrar yolu, rahim boynu ve vajina içine sıvı salgılayan bezler yoluyla olur. Her iki cinse makat ve […]

Genel

Sigaraya paydos

Eğer sigara içiyorsanız, yapacağınız bırakmak ya da iyice azaltmaktır. Bu bebeğin olabildiğince sağlıklı bir ortamda gelişip doğmasına imkân verir. Rahimdeki bebeğin beslenmesi ve hayati önemi olan oksijeni edinmesi, annenin kanı aracılığıyla olur. Oysa sigara, kanınızdaki oksijen düzeyinin azalmasına yol açar. Oksijen yetersizliğinin erken (prematüre) ya da düşük kilolu doğumdan bedeni engelliliğe kadar çok üzücü sonuçlara […]

Genel

Sözsüz iletişimde başınız kullanın

Sözsüz iletişimde kullanılan bir hareket de başı öne doğru eğmektir. Dünyanın çoğu ülkesinde bu hareket “evet” anlamına gelir. Erkekler konuştukları şeylerin altını çizmek için, kadınlar da birini dinlerken bu harekete başvururlar. Küçük bir rol değişimi, erkekleri daha anlayışlı, kadınları ise daha iddialı yapabilirdi. Baş eğme hareketi söylenenleri anladığımızı ve onlarla hemfikir olduğumuzu göstermek için de […]

Genel

Evlilik danışma kurumunun işleyişi

Evlilik danışmanlığına tek başına ya da eşinizle başvurabilirsiniz. Her görüşme yaklaşık bir saat kadar sürer. Gereksinmenize bağlı olarak görüşmelere haftalarca devam edebilirsiniz. Danışmanın yaptığı ilk iş sorununuzu dinlemektir. Sonra yavaş yavaş olası nedenleri inceler. Bunu yaparken de yalnızca şimdiki olayları değil, geçmişte yaşanılanları da göz önünde tutar. Sorunların keşfedilmesiyle birlikte, danışmana başvuranlar sorunlarının kökeninin nerede […]

Genel

Çekici olmak elinizde

Karşınızdakini etkilemenin bazı “püf noktalan” olduğu muhakkak. Uzmanlar bunları; “Duruş biçimindeki rahatlık, gözleri kullanmayı bilmek, baş hareketleri ve mutlu bir yüz ifadesi” olarak açıklıyorlar. Gazete ve dergiler zayıflama, jimnastik ve makyaj reçeteleriyle doludur. Ama çekici görünmek sadece bunları uygulamakla mümkün değildir. Çekicilik ve başkalarını etkileyebilme gücü dediğimiz şeyi büyük oranda bedenimizin gün boyu gönderdiği sinyaller […]

Genel

Sevişme zamanını uzatmak

Sevişmeye daha uzun zaman ayırmak, cinselliği ikiniz için de daha zevkli hale getirecektir. Birleşme öncesi ve sonrasını uzatarak, ilişkinizi “tensel bir şölene” çevirebilirsiniz. Evet, kimi sevişmeler kısalığıyla güzeldir. Eğer ikiniz de fazlasıyla tahrik olmuş durumdaysanız, ya da zamanınız kısıtlıysa, kısacık birkaç dakika unutulmaz bir cinsel tecrübe yaşamaya yeter de artar bile… Ama böyle istisnai anlar […]

Genel

Aşk oyunlarının mutlu sonu cinsel birleşme

Latince’de copulation bir takım cinsel aktiviteleri tanımlar, ancak bu aktivitelerin sonunda birleşme olması zorunlu değildir. Cinsel ilişkinin doyurucu ve etkili olabilmesi için cinsel ilişkinin başlangıcında aşk oyununun çok önemli bir rol oynadığı inancındayız. Bazı kişiler, cinsel ilişkinin uzamasına yardımcı olan her hareketten zevk alırlar. Bazı kişilerde ise aşk oyunu, cinsel ilişkinin sonundaki orgazmın daha derin […]

Genel

Kadınlar oral seks ne diyor

Oral sekse herkesin yaklaşımı çok farklı. Tüm sevişme biçimleri gibi, oral seks de ancak her iki eş de bu konuda rahat olduğunda güzel. Bakın başka kadınlar bu konuda neler söylüyorlar: Üç senedir birlikte olan bir çiftin denemediği şey kalmamıştır diye düşünürsünüz, değil mi? Ama biz ancak üç senenin sonunda oral sekse başlayabildik. Bundan daha sevgi […]

Genel

Afrodizyaklar

Afrodizyak kelimesinin kökeni eski Yunanlıların aşk, üreme ve tapınma tanrıçası Afrodit’e dayanır. Beyindeki zevk merkezlerini etkileyerek, cinsel arzu ve etkinliği canlandırıp kuvvetlendirdiği iddia edilen maddelere, afrodizyak adı verilmektedir. Belirli maddelerin cinsel davranışı yönlendiren beyin merkezlerine etkide bulunduğu bilinen bir gerçektir; fakat çeşitli kök, besin, hormon parfümlerden elde edilen afrodizyakların bu etkisi, bilimsel olarak kanıtlanmış değildir. […]

Genel

Alkolizm nedir

Alkolizm dünyada en başta gelen sağlık sorunlarından biridir. Yirmi beş yaşın altındaki gençler arasında, özellikle kadınlarda hızlı bir artış söz konusudur. Alkolün özellikle gençler için barlarda, birahanelerde, diskolarda kolayca elde edilebilmesi ile fazla alkol tüketimi ve dolayısıyla aşırı alkol kullanımı arasında bir bağ vardır. Toplumsal ve bireysel stres etkenleri de alkol alma eğilimini artırabilir. Alkol […]

Genel

Akıl hastalıklarında ne yapılabilir

Akıl hastalarının tedavisinde yürürlükte olan kural tedavinin beyin gibi belirli bir organa değil hasta kişiliğin tümüne yönelmesidir. Bu tedavinin uygulanmasında, hastanın kendini yorumlama özellikleri geleceğe bakış açısı da hesaba katılmalıdır. Bazen sadece hastaneye kaldırılması, onu rahatsız eden ortamdan ayıracağından olumlu etkiye yol açabilir. Hastanedeki tedavi süresi kısa olduğu zaman herhangi bir hastanenin ilgili servisinden yararlanılabilinir. […]

Genel

Kanser ilaçları ve aşılarının etkileri

Urların ameliyatla çıkarılıp atılamayacak ve ışın verilemeyecek kadar yayılmaları çok görülen bir durumdur. Ur niteliği göstermeyen kanserler (lösemi vb.) ise, zaten vücuda yayılmış durumdadır. Bu durumlarda tedavi ilâçlara dayanır. Çok sınırlı durumlar dışında ilâç tedavisi kanseri iyileştirmez; ayrıca ilâçların yan etkileri de çoktur ve bazen yararlarını azaltacak dereceye varabilir. Ayrıca ilâçlar yalnız kanser hücrelerinin çoğalmasını […]

Genel

Biseksüalite

Biseksüalite karşı cinsle olduğu kadar hemcinsle de ilişkide bulunmak yani iki ayrı cinsten partnere sahip olmaktır. Uzmanlar aslında herkesin içinde biseksüel dürtülerin olduğunu ancak bunların toplumsal baskılarla daha küçük yaşlardan bilinçaltına itildiğini savunuyor. Biseksüellik bu yüzden anormal bir seçim gibi algılanmamalıdır. Dünyada aktif biseksüel hayat sürdürenler %5-%15 arasında değişir.

Genel

Kazanova kompleksi

Hepimiz beğenilmek ve çekici görünmek isteriz. Ancak bu durum bazı erkeklerde uç noktada olabilir. Bu, Kazanova kompleksi diye adlandırılır. Bu tip erkekler, kadınları erkekliklerini ve çekiciliklerini ispatlamak üzere fethedilmesi gereken araçlar olarak görürler. Her sahip olduğu kadın, kendi erkekliğinin onayıdır. Ancak kadın bir kez elde edilince onların gözünde tüm değerini yitirir. Çünkü tek ve bir […]

Genel

Gramisidin nedir

Bir antibiyotik. İlk defa 1939 yılında New York’taki Rockefeller Enstitüsü’ndè Bacillus brevis kültürlerinden elde edildi. Adını, ünlü bakteriyolog Gram’ın adından alan bu antibiyotik özellikle streptokok ve pnömokoklara karşı etkinlik gösterir; özel pomatlar halinde, mikrop kapan yara ve yanıkların tedavisinde kullanılır.

Genel

Akarlar nedir

İnsanlarda ve hayvanlarda asalak olarak yaşayan emici örümceğimsiler takımı. En tanınanı, insanlarda uyuz hastalığına yol açan uyuz böceği (Sarcoptes scabiei) dir. Bu asalak deri altında bir kanal açar ve buraya saklanır. Bu durum ileri derecede kaşıntıya yol açar; hastanın kaşıdığı alanda bir egzama oluşabilir. Savaş ya da benzeri durumlarda hastalık çok yayılabilir. Genel kanının tersine […]

Genel

İyot zehirlenmesi ve tedavi yolları

İvegen iyot zehirlenmesi, tentürdiyot ya da iyotiyodür çözeltisinin ağız yolu ile vücuda girmesiyle gerçekleşir. Böylece midede metalik iyot açığa çıkar. Metalik iyot mide çeperlerini ağır bir şekilde yakar; kusma ve ishal baş gösterir. Bazen kusma ile vücuttan dışarı atılan maddelerin rengi mavidir. Bunun nedeni iyodun midede ekmek, pirinç, makama gibi nişasta içeren maddelerle birleşerek mavi […]

Genel

Katalepsi nedir

Vücudun tümüyle kasılması, hareketsiz kalması ve organizmanın duyarlılığını yitirmesi. Ancak bu durum zaman zaman hastanın, bazı uyanların etkisiyle yaptığı bilinçsiz ve ani hareketlerle bozulabilir. Katalepsi halinde, hasta kendisine verilen duruş ve konumu uzun süre aynen korur. Şizofrenide, isteride ve zehirlenme sonucu ortaya çıkan psikozlarda (alkolizm nedeniyle vb.) katalepsi meydana gelir. İpnotizma yoluyla da katalepsi gerçekleştirilebilir.

Genel

Kaşıntı nasıl meydana gelir

vücudun bir yerinde hissedilen hafif yanma ya da batma. Vücutta yerel ya da yaygın olarak iç (iç nedenlerden doğan kaşıntı) ya da dış (dış nedenlerden doğan kaşıntı) nedenlerle kaşıntı meydana gelebilir. Uyuz, kurdeşen, ter bezleri yangısı, döküntülü hastalıklar, sanlık, bağırsaklarda ve deride asalakların oluşturduğu çeşitli hastalıklar vb. kaşıntıya yol açan başlıca nedenlerdir. Kış aylarında soğuk […]

Genel

İyon nedir

Elektrikle yüklü bir atom ya da atom topluluğu. Karşıt elektriksel yükler taşıyan iyonlar birleşerek molekül oluşturabilirler. Örneğin, artı elektrik yüklü bir hidrojen (H) iyonu, eksi elektrik yüklü hidroksil (OH) iyonu ile birleşerek nötr bir molekül olan suyu (H2O) oluşturur. Artı elektrik yükü, atomun ya da atom grubunun en dış halkasının bir elektron kaybettiği, eksi elektrik […]

Genel

Kaşeksi nedir

Bir organizmanın genel beslenme ve kan alma koşullarında meydana gelen aşın aksaklıklar ve bunun sonucu görülen genel güçsüzlük. Bu durum aşırı kilo kaybı, kansızlık ve bitkinlik ile kendini gösterir. Deri kuru, pürtüklü bir hal alır; rengi sarımsı ya da kahverengidir. Kaşeksi tehlikeli ur, akciğerlerde gelişen süreğen verem, frengi, süreğen sıtma, ağır ve süreğen böbrek ve […]

Genel

Neden yemek yeriz

Bazı kimseler için «yaşamak için yer», bazıları için de «yemek için yaşar» denilir. Her iki durumda da seçilen besini ve yenen miktarı, zaman zaman sağduyunun denetimi altına giren iştah belirler. Sağlık düzeninim sağlanmasında iştah önemli bir rol oynar. İnsanların yiyeceklere karşı duydukları iştah çok duyarlı bir mekanizmayla denetlenir. Birçok erişkinin vücut ağırlığı 25 yıl boyunca […]

Genel

Hareket sağlayan yapı kaslar

Kaslar yalnız vücut hareketlerinin değil aynı zamanda solunum, besinlerin yutak boyunca itilmesi, kalbin kan pompalaması gibi işlemlerinde gerçekleştirilmesini sağlarlar. Bu yazıda, kasların yapıları, çalışma biçimleri, bazı işlevsel bozuklukları ve sinir sisteminin kasların çalışması konusuna ilişkin rolü çeşitli ayrıntılarıyla incelenmektedirler. İnsan vücudunun her hareketinde, çeşitli kuvvetlere karşı tepki gösteren birçok kas rol oynar. Doğumdan önce oluşan […]

Genel

İşeme bozuklukları

Sidiğin vücuttan atılmasıyla ilgili bozuklukların tümüne verilen genel ad. Çeşitli sebeplerle meydana gelen işeme bozukluklarının değişik biçimleri vardır. Sidik tutamama hayatın her döneminde, meselâ gençlikte, yaşlılıkta, hastalık sırasında ve hatta sinirsel gerginlik durumunda görülür. Bu bozukluk baş gösterdiğinde, sidik torbası sidiği tutamaz ve yarı dolu torbadan sürekli bir sızıntı olur. Sidik torbasının ters yüz olup […]

Genel

Karbon monoksit zehirlenmesi

Karbon monoksit gazının yol açtığı zehirlenme. Karbon monoksit zehirlenmesine sık rastlanır. .Bu gaz % 6- %12 arasında değişen oranlarda havagazında bulunur. Bundan başka odun, kömür, petrol ve petrol türevlerinin bütün tamamlanmamış yanmalarından da karbon monoksit gazı elde edilir. Karbon monoksit zehirlenmesi kaza ile ya da intihar amacı ile meydana gelir. Kaza ile meydana gelen karbon […]

Genel

Kan pıhtılaşması nasıl gerçekleşir

Organizmanın, kesilen bir damardan kanın dışarı akmasını durdurması olayı. Pıhtılaşma olayı olmasaydı en ufak bir kanama bile kan kaybı sonucunda ölüme yol açabilirdi. Yetişkin bir insanda toplam kan miktarı 5 litre kadardır. Toplam kan miktarının yarıdan fazlasının kaybı, önemli bir tehlike doğurur. Kanın damar dışında pıhtılaşması olayını, yani damarın kesik yerinde damarı tıkayan pıhtının meydana […]

Genel

Nefrektomi ne demektir

Bir böbreğin ameliyatla çıkarılması. Böbrek herhangi bir sebeple, zedelendiği zaman ya da bir böbrek hastalığı sonunda bu yola başvurulur, öteki böbrek, sağlıklı olduğu sürece, kişinin yaşamını sürdürebilmesi için yeterlidir. Her iki böbrek de görev yapamayacak durumda ise, yapay böbrek aygıtı kullanılır.

Genel

Narkoanaliz nedir

Ruhi teşhislerde ve ruh tedavisinde kullanılan yeni bir metod. Özel maddeler (narkotik) yardımı ile yapay olarak sağlanan, fazla derin olmayan bir uyku hali sırasında, ruh hastası üzerinde psikanalizin daha kolay ve etkili bir biçimde uygulanacağı ilkesine dayanır. Bu metod ilk olarak 1860 yılında İtalyan Salerio tarafından uygulanmıştır. Salerio eter koklatarak uyuttuğu hastalarda bir takım delirium […]

Genel

Manganez nedir

Dokularda, çok küçük miktarlarda, bulunan bir metal. Tıpta kullanılan en önemli manganez preparatı potasyum permanganattır. Potasyum permanganat çok güçlü bir oksitleyici özellik gösterir. Çok seyreltik çözeltiler halinde, pis kokulu yaraları dezenfekte etmek ve ayaklarda terden meydana gelen kokuları gidermek için kullanılan potasyum permanganattan özellikle belsoğukluğu hastalığında yararlanılır. Bu durumda dölyatağı ya da sidik borusu seyreltik […]

Genel

Kan nakli

Büyük atardamarlarından biri kesilen bir kişi birkaç dakikada ölümün eşiğine gelebilir. İki yüzyıl önce doktodar, kaybedilen kanın yerine kuzu kanı vermeyi öneriyorlar, fakat bu işlem damarı kesilen kimsenin ölümünü çabuklaştırmaktan başka bir işe yaramıyordu. Bu yüzyılın başında bile, iki insan arasında kan nakli tehlikeli sayılmaktaydı; çünkü henüz ne kan grupları biliniyordu, ne de kanı bozulmadan […]

Genel

İnme nedir

Vücudun istemli kaslarının hareket yeteneğini kaybetmesi. İnme kasa hareket sağlayan sinir sisteminde meydana gelen anatomik bir zedelenmenin sonucu ise organik inme adını alır; böyle bir zedelenme yoksa işlevsel inme diye adlandırılır. Aşırı heyecan, isteri gibi durumlarda ortaya çıkan işlevsel inmede kas körelmez ve yozlaşmaz. Merkezsel inme merkezsel sinir sisteminin beyin kabuğunu omuriliğe bağlayan sinir yolunun […]

Genel

Elektrokardiyografi nedir

Son yetmiş beş yıldır ölüm sebepleri arasındaki yeri gittikçe önem kazanan kalp hastalıklarının teşhisinde kullanılan çok önemli bir metod. Elektrokardiyografi metodu, elektrokardiyograf cihazı ile uygulanır. Bu cihazla doktor, kalp kasındaki elektrik değişmelerini denetleyebilir; bu değişmeler bozukluğun nerede olduğunu belli edecek ipuçları verir. Vücudun bütün işlevleri karmaşık bir elektrokimya sistemi tarafından gerçekleştirilir. Bu sistemi denetleyen beyin […]

Genel

Uyku sırasındaki zihnin faaliyetleri

Elektro kayıtlarındaki en ilgi çekici değişiklikler uyku sırasında görülür. Bunlardan birincisi yukarıda da belirtildiği gibi, alfa dalgalarının derin uykuda delta dalgalarına dönüşmesidir. Ancak, beynin uyku sırasında daha karmaşık çalışmaları da vardır. Elektrik etkinliği, beynin ön kesiminde arka kesiminden daha güçlüdür. Uyku sırasında bu iki kesimdeki frekans ayrılığı daha açıkça belli olur. Bu ayırımı 1958 yılında […]

Genel

Koruyucu iğneler ne işe yarar

Bebeklere gerekli zamanlarda aşıların uygulanması, birçok hastalıklara karşı korunmalarını sağlar. Mesela difteri, boğmaca ve tetanos aşılarının yanında çocuk felcine karşı da aşı uygulanır. Çocuklar okul çağına ulaştıkları zaman bu aş> lar genellikle yenilenir. Kızamığa karşı 13 aylıkken, çiçek virüsüne karşı 2 yaşında iken aşı yapılır. Vereme karşı aşı doğar doğmaz yapılabilir. Bebek tifo ya da […]

Genel

Gametlerin iç yapısı

Spermatozoitler (meni hayvancıkları) ile ovuma, yani birleşerek embriyoyu oluşturan üreme hücrelerine verilen ad. Eşeylik hücreleri de denir. Döllenme olayında, erkek gametle dişi gamet birleşerek, yeni bir canlıyı oluşturacak olan zigot hücresini meydana getirirler. Cinsel ya da eşeyli üreme adı verilen bu tür çoğalma, sadece hayvanlarda değil, bitkilerin çoğunda ve hatta kimi bir hücrelilerde bile görülür. […]

Genel

Fototerapi nasıl gerçekleştirilir

Işık tedavisi ya da ışığın tedavi edici özelliklerinden yararlanan özel bir fizik tedavisi şekli. Fototerapi tabii ve suni olmak üzere iki çeşittir. Tabii fototerapi güneş ışınlan aracılığıyla sağlanır. Suni fototerapi ise ışın banyoları ile gerçekleştirilir. Işın banyoları, özel elektrik lambalarından yayılan ışınların hastanın derisi ile teması şeklinde sağlanır. Yapay ışın banyoları, ışınların özelliklerine bağlı olarak […]

Genel

Hacamat nedir

Damarları keserek veya deriye sülük yapıştırarak yüzeysel kan damarlarından kan alınması. Dünyanın en eski tedavi metodlarından biri olan hacamatın nasıl ortaya çıktığı bilinmemektedir. Ancak yapılan incelemeler ilkel insanların bile sivri taşlar, dikenler ve kemiklerle hastalardan kan akıttıklarını ortaya koymuştur. Hacamatla ilgili en eski bilgilere M.Ö. 2000 yıllarından kalma Mısır papirüslerinde rastlanmaktadır. Bu yazılardan, Mısırlı rahip […]

Genel

Sağlıklı çocuk yetiştirmenin yolları

Hayatın ilk yıllarında, bebekler, hastalıklar ve çeşitli kazalarla karşı karşıyadırlar. Bu dönem hem bebek hem de anne ve babası için çok güç bir dönemdir. Bu dönemde gerektiği gibi davranılmazsa yapılan yanlışlıkların çocuk üzerinde uzun süreli etkileri görülebilir. Bu yazıda tecrübeli ve tecrübesiz anne ve babalar için bilgiler verilmektedir. Bütün anne ve babalar çocukları için her […]

Genel

Çiçek hastalığı nedir

Kaynağı virüs olan, son derece bulaşıcı bir hastalık. Tarihin en eski çağlarından beri insan topluluklarını etkilemiş olan çiçek, bugün, aşı yardımıyla hemen hemen ortadan kalkmıştır. Çiçek, cinsiyet, ırk ve yaş ayrılığı gözetmeyen bir hastalıktır. Etkeni Borreliota variolae denen bir virüstür. Bu virüsün sığırda görülen çiçek hastalığının etkeni virüsle birçok ortak özelliği vardır. Bulaşma insandan insana […]

Genel

Flebografi nedir

Vücudun yüzeyindeki ya da derin kesimlerindeki toplardamarlara X ışınlarını geçirmeyen bir madde vererek, bu toplardamarın röntgen görüntülerinin elde edilmesi. Toplardamar hastalıklarının (flebit, trombo flebit, derindeki bir toplardamarın genişlemesi, bir urun baskı yapması sonucunda toplar damarın daralması vb.) tanımlanmasında fle bografi çok yararlı bir yöntemdir.

Genel

Fizik tedavisi nedir ve nasıl yapılır

Önemli bir Hastalık sırasında, vücudun çeşitli kesimleri, felç ya da kullanılmama sebebiyle hareketsiz kalmışsa, kaslara ve eklemlere tekrar işleyebilmeleri için yardım etmek gerekir. Bu yardım vücut hareketleri yaptırmakla sağlanabileceği gibi sıcaklık, masaj ya da ışınlama yoluyla da olabilir. Bu tedaviyi fizik tedavisi uzmanı yürütür. Fizik tedavisi herhangi bir hastalıktan sonra hastaya bağımsız ya da elden […]

Genel

Galaktosemi nedir

Kanda galaktoz bulunması. Kalıtsal özelliklerle geçen, doğuştan bir rahatsızlıktır. Galaktozun, glikoza dönüşümü için gerekli olan bir enzimin eksikliğinden ileri geldiği sanılmaktadır. Galaktosemi, yeni doğmuş bebeklerde galaktozüriye (galaktozun sidikle vücuttan atılamaması) ve kanda önemli miktarda şeker toplanmasına yol açar. Galaktose mide, sidikte hemen her zaman albümin ve çoğu defa büyük ölçüde aminoasit bulunur. Galaktoseminin belirtileri kusma, […]

Genel

Alfa, beta, delta, teta dalgaları

Araştırıcılar dört çeşit beyin dalgası bulunduğunu ortaya koymuşlar ve bunlara Yunan alfabesi harflerinden alfa, beta, teta ve delta adlarını vermişlerdir. Ergin insanın beyin elektrosunda alfa dalgaları hakimdir. Alfa dalgasının en açık ve belirli kayıtları elektrotların başın arka tarafına yerleştirilmesiyle elde edilir. Alfa dalgaları genellikle, elektrosu alınan kimse dinlenme durumunda ve gözleri kapalıyken kâğıda çıkar. Lord […]

Genel

Fıtık nedir

Bir organın veya dokunun vücut boşluğunda içinde bulunduğu çeperlerden anormal bir şekilde dışarıya doğu sarkması. Fıtık terimi genellikle bağırsağın bir kısmının karın çeperinin zayıf bir noktasından, özellikle kasıktan dışarıya doğru sarkmasını belirtir. Sarkan organ önündeki dokuları, Meselâ karın boşluğunun iç yüzeyini kaplayan karın zarını ve karın boşluğu çeperindeki kaslarla bağları dışarıya iter ve fıtık torbası […]

Genel

Çıkmaz ne demektir

İçi boş organların, üç yanı kapalı, bir yanı açık boşluklarla sonuçlanan bölümlerine verilen ad. Bağırsak kanalında normal olarak bulunan ve tıp dilinde körbağırsak olarak adlandırılan bölüm bir çıkmazdır. Dölyatağı içi hayatta bulunan ve normal şartlarda körelip ortadan kalkması gereken bir ince bağırsak yan çıkıntısı bazen kaybolmaz ve içinde besin artıklarının birikip iltihaplanmasına yol açabileceği bir […]

Genel

Çene ve görevleri

Yüzün, ağızdan geçen düz bir çizgisinin alt bölümünde kalan parçası (mandíbula). Çenenin at nalı şeklinde bir kemik çatısı vardır. Bu kemiğin özelliği, vücudun diğer bölümlerinden bağımsız olarak oynatılabilen sayılı birkaç kemikten biri olmasıdır. Tıp dilinde ramus olarak anılan iki uzantısından önde bulunanına bazı çiğneme kasları yapışır. Arkadaki uzantının ucunda, kondil denen ve şakak kemiğinin «fossa […]

Genel

Sarhoşluk hissiyatı

Bir seferde çok miktarda alkollü içki içilmesi sonucunda oluşan ivegen alkol zehirlenmesi; süreğen sarhoşluğa alkoliklik adı verilir. Alkollü içkilerin en zararlıları alkol derecesi yüksek olup, etilalkol ve daha zehirleyici olan metilalkol içeren içkilerdir. Genel olarak sarhoşlukta iki dönem vardır. Bunlar coşkunluk dönemi ile depresyon dönemidir. Coşkunluk döneminde davranışlarda aşırılık göze çarpar. Sarhoş normalden fazla bir […]

Genel

Nöbetli hastalığın nöbeti sırasındaki davranış

Uyarıcı belirtilerin önceden duyulduğu durumlarda, nöbet başlamadan önce saralı kendisine güvenli bir ortam hazırlamaya çalışır. Nöbet sırasında hastanın dişleri arasına lastikten tampon koymak, çene kasılmaları olanak veriyorsa takma dişleri çıkarmak gerekir. Sıkı giysiler gevşetilmeli ve hasta, kolunu, bacağını çarpmayacağı bir yere yerleştirilmelidir. Nöbet geçtikten sonra hastanın yarım saat kadar dinlenmesi sağlanmalıdır. Sara nöbetlerinin ne zaman […]

Genel

Fetişizm olgusu

Birçok kişi, «fetişist» in, annesine karşı duyduğu güçlü cinsel duyguların üstesinden gelememiş biri olduğunu ileri sürerler. naya karşı cinsel istek duymak yasak olduğu için, onun bütününe karşı olan isteği, onun bir parçasına aktarırlar. Bazı fetişistler, ömürleri boyunca bir kadınla normal cinsel birleşmede bulunamazlar ve annelerine ait bir eşyanın (önemsiz bir takı ya da süs eşyası […]

Genel

Sadizm ne demektir

Açık saçık kitaplar ya da filmlerde en çok işlenen konuların başında sadizm ve onu tamamlayan bir sapma olan mazohizm yer alır. Hatta aynı konulara ciddi ve edebi romanlarda ve kimi zaman da televizyonda bile rastlanır. Batı dünyasının özellikle ilgisini çeken bir sapmadır bu. «Sadizm» terimi, XVIII. yüzyılda yaşamış bir Fransız soylusunun adından türemiştir. Adı Marquis […]

Genel

Cinsel davranış bozuklukları

Cinsel davranışta görülen sapmalar, tarihin en eski dönemlerinden beri toplum için önemli bir sorun olmuştur. Bu yazıda cinsel sapmalar ayrıntılı bir şekilde ele alınmaktadır. Mısırlı Firavunlar için, yakın akraba, hatta kardeşleriyle evlenmek krallığın görevlerinden biriydi; homoseksüellik, eski Atina’da yaşayan her delikanlının yaşantısının olağan bir parçasıydı; günümüzde, sinema ve televizyon Filmleri, kitaplar ve hatta reklâmlar bile […]

Genel

Doğurganlık monitörü

Günümüzde artık, bir kadının en doğurgan olduğu dönemi yumurtlama civarındaki üç gün evde kullanılabilecek test edici aletlerle kesin olarak saptamak mümkün LH (Lüteinizan Hormon) seviyesindeki değişimlere göre sonuca varılan idrar testleri bunlardandır. Âdet döneminde bu hormondan az miktarda bulunmasına karşılık, hormonun seviyesi yumurtlamadan yaklaşık 36 saat önce hızla yükselir. Ve yumurtalıktan yumurtanın bırakılması için tetiği […]

Genel

Adet düzeninin değişimi

Kombine hap kullanıldığı zaman görülen âdet kanaması doğal âdet kanamasıyla aynı değildir. Bu haplardan kullandığınızda âdet günlerinizi değiştirebilirsiniz. Zamanlamayı değiştirmek için, 21 günlük süreyi tamamlar tamamlamaz, yedi günlük arayı vermeden, hemen ikinci 21 günlük süreye geçin. Böylece hormon seviyesi yumurtlamanın olanaksız olacağı bir düzeye düşer.

Genel

Kombine hap ne zaman alınmamalı

Eğer yaşam biçiminiz düzenli olarak hap kullanmanıza elverişli değilse ya da hafızanıza güvenmiyorsanız, o zaman bir başka doğum kontrol aracı üzerine düşünmeniz yerinde olur. Doğum kontrol hapları kullanıma sunulmadan önce, üzerlerinde kapsamlı araştırmaların yapıldığı ilaçlardır. Ancak aşağıdaki durumlar hap kullanımında çeşitli sakıncalar ortaya çıkarır. Bu durumdaki kadınlar, bir karara varmadan önce, doktorlarıyla birlikte o güne […]

Genel

Göğüs kanseri

Bugüne değin yapılan ciddi araştırmaların hiçbirinde hap kullanan kadınların, kullanmayanlara göre daha fazla göğüs kanserine yakalandığı sonucuna varılmadı. 1983 yılında birkaç yüz kadını kapsayan küçük bir çalışma ise belli tipte bir hap kullanan genç kadınlarda göğüs kanserine yakalanma oranının çok yüksek düzeyde olduğunu göstermek amacıyla yapıldı. Bu araştırma daha sonra geçersiz sayılmıştır. Hap kullansın, kullanmasın […]

Genel

Gebelik hapı ve kanser

1983 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre hap kullanan kadınlarda diğerlerine göre daha fazla rahim kanserine rastlanmıştır. Ancak aradaki fark çok azdı ve bu kadınların cinsel yaşamları hakkında rahim kanserinde büyük rol oynadığı bilinen başka veriler yoktu. Bu araştırma daha sonra yetersiz bulunmuş olsa da, hap kullanan kadınların düzenli olarak kontrolden geçmelerinde yarar vardır.

Genel

Gebelik hapına rağmen gebe kalmak

Hap kullanan kadınlar, çok ender olsa da hapa rağmen gebe kalabilir ve bu durumun farkında olmadıkları için, gebelikle birlikte bir süre hap kullanmayı sürdürürler. Bugüne dek, böyle durumlarda kullanılan hapın bebek üzerinde herhangi bir anormalliğe yol açtığı görülmemiştir.

Genel

Doğurganlık endişesi

Çoğu kadın, bebek yapmaya karar verip hapı bırakır bırakmaz gebe kalabileceğini düşünür. Eğer söz konusu olan bir kombine hapsa, bebek yapmaya kalkmak için iki ay beklemek gerekir. Bu süre içinde ise doğal korunma yöntemlerine başvurulmalıdır Bu süre doğal âdet düzeninin kendini yeniden oluşturması için verilen bir şanstır. Her üç kadından ikisinde normal âdet düzenine dönmek […]

Genel

Gebelik için mini hapı almayı unutursanız

3 saatlik bir gecikme bile 14 gün kuralının uygulanması anlamına gelir. Mini hapınızı almayı geciktirdiğinizde ya da kombine hapınızı 12 saat içinde almayı unuttuğunuzda, gebelikten korunmanın bir başka yolu olan 14 gün kuralını uygulamanız gerekir. Bu kural hap kullanımıyla birlikte sürdürülür ve bu 14 günlük süre kombine hapları kullanmaya ara verdiğiniz 7 günlük süreyle çıkışsa […]

Genel

Kombine hapınızı almayı unutursanız

Eğer 12 saat içinde hap almayı unuttuğunuzu fark ederseniz, endişelenmeniz için hiçbir neden yok. Unuttuğunuz hapı farkına varır varmaz için. Yok eğer, geçen 12 saat içinde hapı almayı unuttuğunuzu fark etmediyseniz, haplarınızı almaya devam edin, fakat bir yandan da 14 gün kuralını izlemeyi ihmal etmeyin.

Genel

Gebelik için mini hapların avantajları

Yalnız progestojen içeren haplar kullanıyorsanız, bunları almayı kestiğinizde, yeniden doğurganlığa geçmek için beklemeniz gerekmez. Bunun yanı sıra mini hapın kullanımı yalnızca 35yaşına kadar değil, menopoza kadar mümkündür. Ayrıca, mini haplarla tromboz riski de azaltılmış olur.

Genel

Gebelik için mini haplar nasıl çalışır

Yumurtlamayı ortadan kaldıran kombine hapların aksine, mini haplar rahim ağzındaki rahim boynu mukazasını kalınlaştırarak spermin rahime ulaşmasını engeller. Buna ek olarak progestojen, fallop borusundaki hareketliliği etkiler, böylece yeni oluşturulmuş bir yumurtanın geçişi yavaşlatılır ve sperm yumurtaya zamanında ulaşamaz. Mini hapın üçüncü etkisi, rahim zarı üzerinde gerçekleşir. Hap, döllenmiş yumurtanın burada büyümesi için gerekli uygun ortamın […]